نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور آغاز شد

آفریقا و خاورمیانه

نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری عراق در حالی آغاز می شود که منابع عراقی از توافق کردها بر سر نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست ریاست جمهوری این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سومریه نیوز نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور با حضور 226 نماینده از 365 نماینده آغاز شد.

 این نشست قرار بود روز گذشته برگزار شود که به دلیل اختلاف کردها بر سر انتخاب نامزد پیشنهادی خود جهت تصدی پست ریاست جمهوری، به امروز موکول شد.

منابع عراقی در حالی از آغاز نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور خبر می دهند که برخی منابع در ائتلاف کردستان عراق از به توافق رسیدن کردها بر سر معرفی "فؤاد معصوم" یکی از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردها خبر می دهند.

این در حالی است که "برهم صالح" دیگر گزینه مورد نظر کردها برای اعلام نامزدی تصدی پست ریاست جمهوری به نفع معصوم کنار رفت.