کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین:

سه درخواست ازمجمع‌عمومی سازمان ملل/ دادستان دیوان لاهه راسا جنایات درغزه را بررسی کند

احزاب و تشکلها

کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با انتشار بيانيه اى جنایت های رژیم اشغالگر قدس در غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزارى مهر متن بيانيه این تشکل به اين شرح است: با یادآوری رنج و محنت مردم مظلوم فلسطین در طول هفتاد سال اشغال، تجاوز و خشونت های مکرر رژیم اشغالگر قدس  و ضمن تایید و تشویق تظاهرات  و اعتراض های ملت های آزاده جهان علیه اقدامات تجاوزکارانه اخیر این رژیم در نوار غزه و با تاکید بر حق دفاع مشروع به عنوان یک حق ذاتی و عرفی در حقوق بین الملل که در ماده 51 منشور نیز مورد تایید قرار گرفته است کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین ضمن ابراز همدردی با ملت ستمدیده فلسطین موارد ذیل را اعلام می دارد:

تجاوزهای مکرر رژیم اشغالگر قدس در حمله به نوار غزه، خصوصا بمباران های اخیر را مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله بند 4 ماده 2 منشور اعلام می دارد و به شدت محکوم می نماید.

اقدامات ددمنشانه این رژیم در بمباران مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان خصوصا زنان و کودکان، مغایر با اصول حقوق بشر دوستانه از جمله معاهده چهارم 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 ژنو اعلام می دارد.

حق مردم فلسطین خصوصا نیروهای مقاومت در غزه مبنی بر دفاع از خود و همچنین حق تعیین سرنوشت خویش را مورد تایید و شناسایی قرار می دهد.

از دولت مصر و ملت شریف آن می  خواهد به مسئولیت انسانی و اسلامی خود در حمایت از مردم فلسطین خصوصا مقاومت مردم غزه عمل نمایند و با گشودن گذرگاه رفح اقدامات انسان دوستانه را تسهیل نمایند.

از دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و سایر دولت هایی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند انتظار می رود با استفاده از کلیه توان خود از حقوق مردم فلسطین حمایت نموده و از ظرفیت های موجود در سازمان های بین المللی خصوصا سازمان ملل در جهت تحقق هدف فوق استفاده نماید.

از نهادهای مربوطه سازمان ملل از جمله شورای امنیت، مجمع عمومی، دبیر کل و شورای حقوق بشر می خواهد بر اساس منشور ملل متحد به وظایف خود در خصوص صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر و بشر دوستانه بین المللی عمل نمایند از جمله زمینه تحقیق میدانی مستقل در خصوص جنایات انجام گرفته در غزه را فراهم نمایند.

با توجه به ناکامی های گذشته شورای امنیت در حل بحران فلسطین، از مجمع عمومی سازمان ملل انتظار می رود با استناد به قطعنامه اتحاد برای صلح، اقدامات لازم را در جهت توقف قتل عام مردم غزه به عمل آورد.

از مجمع عمومی همچنین انتظار می رود همانند در خواست رای مشورتی در خصوص دیوار حائل، در مورد ابعاد حقوقی محاصره و جنایات  انجام گرفته در غزه را نیز به عنوان رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نماید.

از دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست می نماید بر اساس ماده 15 اساسنامه دیوان، راسا نسبت به تحقیق و رسیدگی به جنایات انجام گرفته در غزه اقدام نماید.

کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین همگام با سایر نهادهای غیر دولتی و نیز با دیگر ملت های آزاده جهان، در حمایت از حقوق مردم فلسطین در روز قدس همچون ادوار گذشته حضور فعال خواهد داشت.