جان کری در مصر مورد بازرسی بدنی قرار گرفت

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه آمریکا و برخی از دستیاران وی در قاهره مورد بازرسی بدنی ماموران امنیتی مصر قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتن پست، جان کری وزیر خارجه آمریکا و برخی از دستیارانش قبل از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر توسط ماموران امنیتی این کشور به وسیله یک دستگاه فلز یاب مورد بازرسی بدنی قرار گرفتند.