ماموریت آشنا برای نگارش نامه به آیت‌الله مکارم شیرازی تکذیب شد

دولت

دفتر مشاور فرهنگی رییس جمهوری با انتشار متنی، اخبار برخی از سایت های خبری مبنی بر این که «حسام الدین آشنا» از سوی دولت مامور تهیه و تنظیم جوابیه دولت به نامه اخیر آیت الله مکارم شیرازی شده است را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن منتشر شده از سوی دفتر مشاور رییس جمهوری در امور فرهنگی آمده است: اخبار منتشر شده در برخی از سایت های خبری با عنوان ˈنگارش جوابیه دولت به انتقاد آیت الله مکارم شیرازی توسط حسام الدین آشناˈ کذب محض است.

در روزهای اخیر برخی از سایت های خبری مدعی شده بودند که در پی نامه آیت الله مکارم شیرازی به رییس جمهوری و انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد، علوم، استانداری سیستان و بلوچستان و حجت الاسلام والمسلمین یونسی مشاور فرهنگی رییس جمهور از سوی دولت مأمور شده که جوابیه دولت به نامه آیت الله مکارم شیرازی را تهیه و تنظیم کند و آشنا نیز با نگارش جوابیه ای، آن را در اختیار رییس جمهوری قرار داده است.