خشم طارق الهاشمی از عبدالفتاح السیسی به سبب حمایت از دولت عراق

آفریقا و خاورمیانه

معاون سابق رئیس جمهوری عراق که به سبب حمایت از تروریسم به خارج از این کشور گریخته است، از رئیس جمهوری مصر به سبب حمایت از دولت و ارتش عراق در جنگ با تروریستها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله،طارق الهاشمی معاون فراری سابق رئیس جمهوری عراق در صفحه تویتر خود از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به سبب مواضع جانبدارانه از دولت عراق و عزم آن برای کمک تسلیحاتی به بغداد برای مبارزه با تروریسم انتقاد کرد.

وی همچنین مدعی شد: مقتدی صدر با فتوای مرجعیت برای داوطلب شدن در جنگ علیه تروریسم مخالفت کرد که این مورد تمجید ما واقع شد اما از تصمیم خود عقب نشینی کرد.امیدواریم که وی در تصمیم خود تجدید نظر کند.

پایگاه المسله گزارش داد: طارق الهاشمی به دنبال اثبات سیاسی خود از طریق فعالیت در کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه است به ویژه اینکه پایگاه وی در داخل اهل تسنن از بین رفته است.الهاشمی در قطر به سر می برد.

ابراهیم بهزاد یک فعال اماراتی گفت: طارق الهاشمی که در قطر به سر می برد علیه مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس موضع گیری می کند تا رضایت قطر را به دست آورد.