گزارش تصویری از جنگ غزه؛

تراژدی مرگ فلسطینیها روی سفره‌های سحری و شادی صهیونیستها در سینماهای روباز!