ریاض المالکی:

جامعه جهانی درباره جنایات ضد بشری اسرائیل تحقیق کند

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه فلسطین در نشست شورای حقوق سازمان ملل متحد تحقیق درباره جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین امروز در نشست فوق العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات ضد بشری در نوارغزه متهم کرد.

وی از جامعه جهانی خواست که درباره حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تحقیق کند. وزیر امور خارجه فلسطین خاطرنشان کرد: اسرائیل مرتکب جنایات ددمنشانه و کثیفی شده است.

مالکی در ادامه گفت: اسرائیل محله های مسکونی را به طور کامل تخریب می کند و اقدامات این رژیم جنایت ضد بشری محسوب می شود و ناقض توافقنامه های ژنو است.

از آغاز جنگ غزه از 16 روز پیش تاکنون 660 فلسطینی شهید و بیش 4 هزار نفر زخمی شده اند. 80 درصد قربانیان زن و کودک هستند، آمار قربانیان به سبب ادامه حملات بی رحمانه صهیونیستها هر لحظه در حال افزایش است.