ابراز نگرانی صلیب سرخ از افزایش هولناک شمار مصدومان غیرنظامی در افغانستان

آسیا اقیانوسیه

کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد بمباران هولناک در پکتیکا که دهها نفر از جمله زنان و کودکان را به کام مرگ کشاند و عده‌ بیشتری را زخمی کرد، نشانه‌ دیگری از افزایش ناگوار شمار مصدومان غیرنظامی در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، "آنتونی دالزیل" رئیس عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در منطقه‌ آسیای جنوبی گفت: این روند هرگز قابل قبول نیست. شمار نگران‌کننده‌ای از غیرنظامیان در حوادثی مانند بمب‌گذاری در بازار پاکتیکا کشته یا زخمی می‌شوند یا در میان تبادل آتش درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و گروه‌های مخالف گرفتار می‌شوند.

اخیرا سازمان ملل متحد در گزارشی افزایش 24 درصدی شمار مصدومان جنگی را در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته تأیید کرده است. بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه که به عنوان قانون جنگ نیز شناخته می‌شود، هرگونه حمله به غیرنظامیان مطلقا منع شده است. نهاد‌های دولتی و غیردولتی و تمام آنهایی که در مخاصمات شرکت دارند موظفند تا اطمینان یابند تنها اهداف مشروع نظامی مورد حمله قرار می‌گیرند و تنها اشخاصی که مستقیما در درگیری شرکت دارند مورد هدف قرار می‌گیرند. زمانی که درگیری‌ شکل می‌گیرد یا در حال اتفاق است، غیرنظامیان باید از آسیب در امان باشند.

به‌علاوه حقوق بین‌المللی بشردوستانه عنوان می‌کند که مراکز و پرسنل درمانی و وسایل حمل و نقل که برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرند باید در امان باشند و اینکه مجروحان و بیماران باید به مراقبت‌های درمانی تا سرحد امکان و با حداقل تأخیردسترسی داشته باشند.

با ادامه‌ تنش‌ها درپی نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به سختی در این منطقه در تکاپو است. کمیته بین المللی صلیب سرخ با تشریح فعالیتها و اقدامات خود در فاصله‌ بین‌ماه‌های آوریل و ژوئن، اعلام کرد فعالیت دیگری که در رسالت بشردوستانه‌ کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ وجود دارد، بازیابی بقایای کشته‌شدگان است؛ چرا که برای خانواده‌ها دریافت اجساد عزیزانشان که در درگیری کشته‌شده‌اند اهمیت بسیاری دارد. در جریان وقوع مخاصمات اخیر در داخل و اطراف سانجین، این سازمان موفق شد تا بازیابی اجساد از هر دو طرف درگیری را به همراه اجساد غیرنظامیان تسهیل کند. به علاوه، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ موفق شد تا با استفاده از خدمات رانندگان تاکسی که به‌طور ویژه انتخاب شده و آموزش‌دیده‌اند، سربازان زخمی، مبارزان گروه‌های مخالف و غیرنظامیان را به مراکز درمانی منتقل کند.