طرح ممنوعیت به کارگیری استخدام‌های غیرقانونی در مجلس بررسی می شود

مجلس

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات و رتبه آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و همچنین ممنوعیت به کارگیری استخدام های غیرقانونی را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی 5 لایحه و 2 طرح اعلام وصول شد. 

بر این اساس لایحه یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در مورد استفاده از دروازه مرز زمینی رازی و کاپی کور و لایحه موافقتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه در زمینه استفاده مشترک از دروازه و مرز زمینی حسن دره و سرع اعلام وصول شدند.

علاوه بر این هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات و رتبه آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و همچنین ممنوعیت به کارگیری استخدام های غیرقانونی،طرح قانونی شورای عالی استان ها ماده 92 اصلاح قانون شهرداری ها و شوراهای شهر و الحاق 4 تبصره به آن و طرح قانونی شورای عالی استان ها طرح اصلاح تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها مصوب سال 93 و الحاق تبصره یک به آن را اعلام وصول کردند.

همچنین لایحه تصدی موادی از قانون استخدامی نیروی انتظامی ایران و به کارگیری ارتش و سپاه پاسداران، لایحه ارزیابی زیست محیطی ایران از طرف دولت، لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه استاندارد کشورهای اسلامی نیز اعلام وصول شد.