با حکم رحمانی‌فضلی،

فریدون همتی به عنوان مشاور ارشد وزیر کشور منصوب شد

دولت

پیگیری و ایجاد تعامل و هماهنگی میان بخش های مختلف وزارت متبوع در راستای انجام شایسته وظایف و مأموریت های متنوع و متعدد وزارت کشور و پیشبرد هرچه بهتر امور از جمله مواردی است که انتظار دارد با جدیت و کوشش دنبال نمایید.

در حکمی از سوی وزیر كشور، فریدون همتی به سمت مشاور ارشد وزارت کشور منصوب شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی فریدون همتی به سمت مشاور ارشد وزارت کشور منصوب شد.

متن کامل حکم رحمانی فضلی برای مشاور ارشد وزارت کشور بدین شرح است:

جناب آقای فریدون همتی

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد و تجارب مؤثر و ارزشمند به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مشاور ارشد وزیر منصوب می نمایم.

پیگیری و ایجاد تعامل و هماهنگی میان بخش های مختلف وزارت متبوع در راستای انجام شایسته وظایف و مأموریت های متنوع و متعدد وزارت کشور و پیشبرد هرچه بهتر امور از جمله مواردی است که انتظار دارد با جدیت و کوشش دنبال نمایید.

توفیق شما را در انجام وظایف و امور محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

عبدالرضارحمانی فضلی

وزیر کشور

کد N408050