استاد دانشگاه دوک در گفتگو با مهر:

آمریکا مسئول تروریسم و کشتار مردم غزه است/ اقدامات اسرائیل تفاوتی با القاعده و طالبان ندارد