با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

الحاق کمیته امداد و بنیاد شهید به شورای عالی اشتغال

مجلس

نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاق یک بند دیگر به ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مبنی بر الحاق بنیاد شهید و امور ایثارگران به این شورا را به رای گذاشتند که نمایندگان با 127 رای موافق، 36 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به ترکیب شورای عالی اشتغال موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک بند به ماده 2 تشکیل شورای عالی اشتغال با 182 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق یک بند به ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال با اصل ماده واحده این طرح با 184 رای موافق، یک رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که بر اساس آن کمیته امداد امام خمینی (ره) به ترکیب شورای عالی اشتغال اضافه شد.

نمایندگان در ادامه پیشنهاد الحاق یک بند دیگر به ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مبنی بر الحاق بنیاد شهید و امور ایثارگران به این شورا را به رای گذاشتند که نمایندگان با 127 رای موافق، 36 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

بر این اساس در بند 21 ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در ترکیب اعضای این شورا قرار گرفت.

گفتنی است با الحاق صورت گرفته در ماده 2 قانون شورای عالی اشتغال ترکیب این شورا به شرح زیر تغییر کرد.

1 ـ ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای

2 ـ وزیر کار و امور اجتماعی

3 ـ وزیر کشور

4 ـ وزیر جهاد سازندگی

5 ـ وزیر کشاورزی

6 ـ وزیر آموزش و پرورش

7 ـ وزیر صنایع

8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

9 ـ وزیر نیرو

10 ـ وزیر تعاون

11 ـ وزیر معادن و فلزات

12 ـ وزیر بازرگانی

14 ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی

15 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16 ـ مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر

17 ـ دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای انتخاب خواهد شد.

18 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای معرفی خواهد شد.

19 ـ رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رای بعنوان ناظر

20- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

21- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

دبیرخانه شورا می‌تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی بر حسب مورد نیاز از سایر وزرا برای شرکت در جلسات تصمیم گیری دعوت بعمل آورد.

کد N407822