از سوی هیأت رئیسه مجلس قرائت شد؛

بیانیه 153 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص عملیات آبخیزداری

مجلس

در این بیانیه نمایندگان از رئیس جمهور درخواست کردند که مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی طی یک برنامه پنج ساله با تضمین مابه الپرداخت دولت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا تکالیف ماده 148 قانون برنامه پنجم را عملیاتی شود.

عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه 153 نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور مبنی بر اختصاص 5 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای عملیات آبخیزداری را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای 153 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور مبنی بر اختصاص 5 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای عملیات آبخیزداری را قرائت کرد.

در این بیانیه نمایندگان از رئیس جمهور درخواست کردند که مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی طی یک برنامه پنج ساله با تضمین مابه الپرداخت دولت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا تکالیف ماده 148 قانون برنامه پنجم را عملیاتی شود./

کد N407805