پرونده بورسیه‌ها، محرز و فاجعه است

جواد هروی

یک عضو کمیته بررسی کننده پرونده 3000 دانشجوی بورسیه گفت: وزارت علوم در این قضیه خطا کرده است و یک خطای بارزی که در حال حاضر وزارت علوم می‌کند این است که ابعاد این فاجعه علمی را اعلام و اشاره نکرده است.

جواد هروی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه متاسفانه شورای بورس وزارت علوم برای خود تصمیم گرفته و عملیاتی کرده است گفت: تا جایی که احتمال تخلف وجود دارد باید بررسی شود و ممکن است دولت‌های قبل هم متخلف باشند لذا باید آنها هم پاسخ دهند. هروی با بیان اینکه در جلسه یکشنبه کمیسیون آموزش گزارشی را در مورد پرونده بورسیه 3000 دانشجو ارائه کرده است گفت: در این گزارش صراحتاً اعلام کرده‌اند تخلف صورت گرفته و تمام کسانی که در این مقوله ورود پیدا کرده‌اند کار خلاف واقع انجام داده‌اند.

رئیس کمیته آموزش عالی کمیسون آموزش مجلس خاطر نشان کرد: وزارت علوم در این قضیه خطا کرده است و یک خطای بارزی که در حال حاضر وزارت علوم می‌کند این است که ابعاد این فاجعه علمی را اعلام و اشاره نکرده است. به عبارت دیگر افراد بسیار ضعیفی در این میان وجود دارند و در مقطع دکترا ورود کرده و چه بسا مدرک دکترا می‌گیرند و متاسفانه بعد از فارغ التحصیلی می‌خواهند استخدام شوند زیرا ایراد و تخلف اساسی که در تمام پرونده 3000 دانشجو وجود دارد این است که این افراد کسانی هستند که بدون آزمون وارد مقطع دکترا شده‌اند درحالی که این مسئله به بنیه علمی کشور صدمه می زند.

هروی درباره شرایط و ضوابط ورود به مقطع دکترا گفت: شرایط، من درآوردی بوده است و اصلاً ضوابطی وجود ندارد. در واقع شورای بورس برای خود تصمیم می‌گرفته و عملی می‌کرده است و در نتیجه اموال بیت المال را به تاراج برده اند. این عضو کمیته بررسی کننده پرونده 3000 دانشجو اظهار کرد: مسئله دیگر این که افرادی که به این نحو و بدون آزمون وارد مقطع دکترا شده‌اند بلافاصله استخدام می‌شدند و این فاجعه‌ای بدتر از فاجعه اول است.

هروی تصریح کرد: بر اساس گزارشی که در کمیسیون ارائه کردم بسیاری از نمایندگان می‌گفتند اگر قضیه اینگونه است باید سال‌های قبل هم مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین معتقدم باید تا جایی که احتمال تخلف وجود دارد به سال‌های قبل هم رجوع کنیم و فقط دولت نهم و دهم نیست و ممکن است دولت‌های قبل هم در این قضیه متخلف باشند؛ لذا آنها باید پاسخ دهند.

وی با تأکید بر اینکه این مسئله بحران و فاجعه علمی است و بنیه علمی کشور را زیر سوال برده است گفت: بنابراین باید تمام وزرای علومی که در این قضیه دست‌اندر کار و دخیل این تخلف بودند جواب پس دهند. هروی با اینکه در حال حاضر کمیسیون آموزش و مجلس منتظر نظر کمیته بررسی کننده است اظهار کرد: با نظر دیگران کاری ندارم آنچه که من بدان رسیدم این است که در این قضیه خانه از پایبست ویران است و در این قضیه تخلف کاملاً محرز است و زبان توجیه نمی‌تواند عمق فاجعه را مشخص کند.
هروی در پایان تأکید کرد: اساسا این گونه ورود دانشجویان در مقطع دکترا و بدون آزمون یک تخلف عظیم و بی عدالتی است و حقوق سایر دانشجویان را ضایع کرده است.
کد N407620