کتک‌کاری در پارلمان اوکراین

به دنبال تصویب یکی از دستورات ریاست جمهوری اوکراین برای جذب سربازان بیشتر برای دفاع در برابر تعداد رو به افزایش نیروهای روسی در مرز شرقی اوکراین و روسیه، نمایندگان پارلمان کی‌یف زد و خورد کردند.

کتک‌کاری در پارلمان اوکراینبه دنبال تصویب یکی از دستورات ریاست جمهوری اوکراین برای جذب سربازان بیشتر برای دفاع در برابر تعداد رو به افزایش نیروهای روسی در مرز شرقی اوکراین و روسیه، نمایندگان پارلمان کی‌یف زد و خورد کردند.

 

 

براساس این حکم جدید سربازان و مردان زیر 50 سال بیشتری برای کمک به عملیات مقابله با تروریست‌ها در مرز با روسیه فراخوانده می‌شوند.

تصاویر منتشر شده نشان دادند که به دنبال این تصمیم سیاستمداران از احزاب ناسیونالیست اوکراین و اعضای حزب مناطق به دلیل اختلاف نظر درباره این حکم با هم درگیر شده و یکدیگر را هل می‌دادند.

منبع: فیگارو

5252

 

 

کد N407518