نمایندگان بخشی از حقوق خود را به مردم غزه هدیه کردند

مجلس

نمایندگان در کنار کمک های انسان دوستانه خود به مردم مظلوم فلسطین بخشی از حقوق این ماه خود را به عنوان حرکت نمادین برای تسهیل امور درمانی مردم غزه اهدا کردند

نمایندگان مجلس بخشی از حقوق ماهیانه خود را برای تأمین دارو و مایحتاج مردم مظلوم غزه اهدا کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه یکم مرداد) مجلس شورای اسلامی، در کنار کمک های انسان دوستانه خود به مردم مظلوم فلسطین بخشی از حقوق این ماه خود را به عنوان حرکت نمادین برای تسهیل امور درمانی مردم غزه اهدا کردند

کد N407441