کمک اضطراری آمریکا به توسعه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

سناتورهای آمریکایی طرح تخصیص 225 میلیون دلار برای توسعه گنبد آهنین در اراضی اشغالی را در قالب کمک فوق العاده تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی معا، سنای آمریکا در نشست روز سه شنبه اختصاص 225 میلیون دلار به استقرار و گسترش سامانه گنبد آهنین در اراضی اشغالی را در قالب طرحی فوق العاده تصویب کرد.

"باربارا میکولسکی" رئیس کمیته تخصیص بودجه در سنای آمریکا در این خصوص گفت: اسرائیل همپیمان اصلی آمریکا است و برای دفاع از خود به حمایتهای واشنگتن نیاز دارد.

این در حالی است که جمعی از سناتورهای آمریکا هفته گذشته طرحی را در رابطه با افزایش کمک های مالی این کشور برای توسعه سپر موشکی رژیم صهیونیستی معروف به گنبد آهنین ارائه کردند.

شایان ذکر است مقامات آمریکایی همواره از جنایات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه حمایت می کنند و بدون اشاره به افزایش روز افزون آمار قربانیان رژیم اسرائیل در غزه، جنایات این رژیم را دفاع از خود توصیف می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی معا، سنای آمریکا در نشست روز سه شنبه اختصاص 225 میلیون دلار به استقرار و گسترش سامانه گنبد آهنین در اراضی اشغالی را در قالب طرحی فوق العاده تصویب کرد.

"باربارا میکولسکی" رئیس کمیته تخصیص بودجه در سنای آمریکا در این خصوص گفت: اسرائیل همپیمان اصلی آمریکا است و برای دفاع از خود به حمایتهای واشنگتن نیاز دارد.

این در حالی است که جمعی از سناتورهای آمریکا هفته گذشته طرحی را در رابطه با افزایش کمک های مالی این کشور برای توسعه سپر موشکی رژیم صهیونیستی معروف به گنبد آهنین ارائه کردند.

شایان ذکر است مقامات آمریکایی همواره از جنایات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه حمایت می کنند و بدون اشاره به افزایش روز افزون آمار قربانیان رژیم اسرائیل در غزه، جنایات این رژیم را دفاع از خود توصیف می کنند.