اخبار مونتاژی صداوسيما صداي ابوطالب را درآورد

سعيد ابوطالب

خبري كه بايد به مخاطب داده شود بايد درست، دقيق و با پخش جزييات باشد، در حالي كه خبرهايي كه از سيما پخش مي‎شود علاوه بر اينكه تكرار آن بسيار زياد است؛ بلكه با فاصله بسيار زماني زيادي از رخ دادن آن اتفاق آن را پخش مي‎كند.

سعيد ابوطالب سكوتش را شكست. اصولگراي منتقدي كه مدت‌ها بود ترجيح نمي‌داد چيزي بگويد با انتقاد از صدا و سيما شروع كرد. از كيفيت نامناسب اخبار گفت. فيلمسازي كه به خوبي مفهوم «مونتاژ» را مي‌داند از وضعيت اخبار مونتاژ شده و تكراري صدا و سيما كه دست بر قضا همراه با تاخيرهاي فراوان نيز هست انتقاد دارد. در مورد اخبار غزه مي‌گويد كه اخبار صدا و سيما خبرهاي ترجمه‌شده‎اي است كه در ظاهر آن دستكاري شده است و در واقع اخبار مونتاژ شده از سايت‌هاي خبري غربي به ايران مي‎رسد.

به گزارش برنا، سعيد ابوطالب با تاكيد بر اينكه تبليغات و پخش اخبار روش پيچيده‌اي است و بايد در آن دقت لازم صورت گيرد، افزود: بايد در پخش اخبار و تبليغات آستانه تحمل مخاطب در نظر گرفته شود و طوري اخبار پخش نشود كه مخاطب تحمل خود را از دست بدهد. اين كارشناس رسانه گفت: از طرف ديگر در پخش اخبار بايد دقت شود تا مخاطب احساس نكند ديگر تمايلي به مطلع شدن از اخبار ندارد.

وي اضافه كرد: خبري كه بايد به مخاطب داده شود بايد درست، دقيق و با پخش جزييات باشد، در حالي كه خبرهايي كه از سيما پخش مي‎شود علاوه بر اينكه تكرار آن بسيار زياد است؛ بلكه با فاصله بسيار زماني زيادي از رخ دادن آن اتفاق آن را پخش مي‎كند.

وي با بيان نمونه‎يي تصريح كرد: به‌طور مثال زماني كه شائول آرون از سربازان رژيم صهيونيستي به دست رزمندگان غزه اسير شد، پخش آن با ساعت‎ها تاخير از شبكه‎هاي تلويزيوني ايران پخش شد و بعد از آن بيش از چند مرتبه پخش آن تكرار شد. به‎طوري كه آستانه تحمل مخاطب در نظر گرفته نمي‎شود.

وي افزود: زماني كه يك خبر كه ساعت‎ها از رخ دادن آن گذشته است، بيش از حد تكرار مي‎شود، احساس خوشايندي را در مخاطب به وجود نمي‎آورد و تبليغ به ضد تبليغ تبديل مي‎شود و به‌طور كلي بايد گفت مخاطب حساسيت خودش را به موضوع از دست مي‎دهد. وي با انتقاد از تكرار يك تصوير در شبكه‎هاي مختلف ابراز كرد: در شبكه‌هاي تلويزيوني ديده مي‎شود كه تصويري با همان سازنده با همان عوامل در شبكه‎هاي ديگر به مراتب پخش مي‎شود اين در حالي است كه بهتر است يك تصوير از يك شبكه پخش شود و شبكه‌هاي ديگر براي آنكه آن موضوع را نشان دهند كمي تغيير در عوامل و تصاوير داشته باشند.

وي در ادامه ابراز كرد: افرادي كه در تحريريه خبر قرار دارند برخلاف اينكه در تنظيم خبر توانايي دارند اما با آن دلسوزانه برخورد نمي‎كنند، بلكه برخورد آنان با خبر به صورت يك كارمند و از سر بي‎حوصلگي صورت مي‎گيرد. ابوطالب خاطرنشان كرد: بيشتر خبرهايي كه به ايران فرستاده مي‎شود، خبرهاي ترجمه‌شده‎اي است كه در ظاهر آن دستكاري شده است و در واقع اخبار مونتاژ شده از سايت‌هاي خبري غربي به ايران مي‎رسد. برهمين اساس نيمه پنهان خبر پنهان باقي خواهد ماند.
کد N406872