شهروندان یونان خواستار پایان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شدند

کد N406535