گزارشی از دیدار ورزشکاران با رئیس جمهور:

از پاک کردن آلاینده های ورزشی تا پوست کردن آرژانتین/در ورزش هم به دنبال بازی برد-برد هستیم