برگزاری جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر صنعت

کمیسیون صنایع

تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:امروز 2 تن از نمایندگان مجلس سوالاتی را از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند و بنا شد که جواب سوالات به صورت مکتوب آماده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

به گزارش ایرنا از خانه ملت،ˈروح الله عباسپورˈ با اشاره به حضور نعمت زاده در جلسه کمیسیون گفت:امروز نمایندگان مجلس سوالاتی را از وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند و دستورکار جلسه نیز به همین موضوع اختصاص یافت.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به منطقه ای بودن سوالات از نعمت زاده، گفت:سوال اول از وزیر صنعت در مورد استخدام و قراردادهای استخدامی در دوره مدیریت جدید بود که علی ایرانپور نماینده مردم مبارکه آن را مطرح کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: موید حسینی صدر نماینده مردم خوی و چایپاره نیز در مورد عدم پرداخت 15 درصد حقوق مالکانه به مردم حوزه انتخابیه سوالاتی را مطرح کرد.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس افزود:در نهایت مقرر شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی را به صورت جزئی در مورد سوالات آماده و به نمایندگان ارایه دهد تا سوال کنندگان نیز پس از مطالعه، نظرات خود را اعلام کنند.

سیام(1)**2021**1856
کد N406434