نقوی حسینی خبر داد:

شش نماینده مجلس شورای اسلامی به غزه می روند

کمیسیون امنیت ملی

تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اعزام 6 نفز از نمایندگان به غزه خبر داد و گفت که این هیات شش نفره به ریاست حسن کامران از کمیسیون امنیت ملی با هدف اعلام حمایت معنوی و کمک رسانی بشردوستانه به غزه سفر می کنند.

بگزارش ایرنا،ˈسید حسین نقوی حسینیˈ با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون چندین طرح و لایحه مطرح شد گفت: طرح ˈتامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایرانˈ اولین طرح مطرح شده بود که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود جهت تامین آب کشاورزی و شرب استان های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال کشور با استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی نسبت به انتقال آب از سایر کشورها به داخل اقدام کندکه پس از بحث های طولانی درنهایت طرح مذکور به تصویب کمیسیون رسید.

نماینده مردم پیشوا و ورامین ادامه داد:لایحهˈاجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران دربرنامه صندوق بین المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد(PRGT)ˈمبحث بعدی بود که در کمیسیون مطرح شد و پس از بحث و مذاکره به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد:همچنین لایحه ˈتصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوهˈ نیز در اینجلسه مطرح و به تصویب رسید. در این لایحه سازمان حفاظت محیط زیست مسول اجرای کنوانسیون شد و تغییر مجری نیز برعهده دولت گذاشته شد.

حسینی طرح ˈالحاق یک تبصره به ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامیˈ را چهارمین طرح مطرح شده در کمیسیون عنوان کرد و تصریح کرد: در این طرح (تبصره 8)آمده است که اخذ هرگونه رای گیری با تعرفه کاغذی ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد بود.طرح مذکور نیز تصویب شد.

نقوی حسینی در ادامه گفت:آخرین طرح مطرح در این کمیسیون،ˈاصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزˈبودکه تبصره 1 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این صورت اصلاح شد:ˈحکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387 شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل و نیز مشروبات الکلی قاچاق با قیمت کمتر از یکصد میلیون ریال می باشدˈ.

همچنین درماده 76 قانون بعد ازعبارت ˈآیین نامه های اجرایی این قانونˈ عبارت ˈدر مواردی که به آن تصریح نشده استˈ اضافه می شود. طرح مذکور نیز تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون گفت که در ادامه این جلسه بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درمحکومیت جنایات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس در فلسطین و غزه و گرامیداشت روز جهانی قدس قرائت شد.

وی افزود: همچنین در ادامه جلسه امروز سردار ذوالفقاری معاون امنیتی- انتظامی وزارت کشور بحث مفصلی پیرامون مرزها و امنیت مرزی ارائه کرد.

سیام(1)**2021**1856
کد N406408