نماینده ائتلاف دولت قانون:

احتمال انتخاب رئیس جمهور در جلسه فردا پارلمان بعید است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون احتمال انتخاب رئیس جمهوری عراق را در جلسه فردای پارلمان این کشور به علت تعدد نامزدها بعید دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، عبدالرحمن اللویزی عضو ائتلاف نیروهای ملی گفت: ائتلاف نیروهای ملی اساسنامه داخلی دارد که وضعیت داخلی و انتخاب شخصیتها برای مناصب دولتی بر این اساس تعیین می شود.

وی افزود: نامزدی سلیم الجبوری برای پست ریاست مجلس از طریق رای گیری بود. اگر اسامه النجیفی برای پست معاون رئیس جمهوری بخواهد نامزد شود نیاز به رای گیری در داخل ائتلاف نیروهای ملی دارد. معرفی وی فقط از سوی تشکل متحدون بوده است و در داخل این ائتلاف بحثی نشده است.

این در حالی است که علی العلاق نماینده ائتلاف دولت قانون گفت: تاکنون اسامی نامزدهای گروههای سیاسی به مجلس نرسیده است. علاوه بر آن تعداد زیاد است و فراکسیونها باید به ارزیابی نامزدها بپردازند. این روند نیاز به فرایند طولانی تری دارد و بعید است که در جلسه فردا رئیس جمهور انتخاب شود.

وی افزود: احتمال شکسته شدن رای ها را می دهم اما این پست در نهایت به کردها خواهد رسید.