با تصویب دولت؛

شرایط ورود وترخیص ماشین آلات معدنی و راهسازی اعلام شد

دولت

این مصوبه در تاریخ 25 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

با تصمیم هیات وزیران شرایط ورود وترخیص ماشین آلات معدنی وراهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 8 /4/ 1393 به پیشنهاد وزارت صنعت،معدن وتجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد: ورود وترخیص ماشین آلات معدنی وراهسازی غیر اسقاطی نشان های تجاری معتبر جهانی که پس از ابلاغ این مصوبه توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت اعلام می شود به شرح جدول زیر تا پایان سال 1394 با ارز متقاضی، به صورتی که حداکثر ده سال از ساخت آنها نگذشته باشد و با رعایت سایر قوانین ومقررات مربوط مجاز است.

این مصوبه در تاریخ 25 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N406309