ائتلاف دولت قانون:

مخالف تصدی پست معاون رئیس جمهوری از سوی اسامه النجیفی هستیم

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون با اشاره به نامزد شدن رئیس پارلمان سابق عراق برای پست معاون رئیس جمهوری از مخالفت این ائتلاف با تصدی این پست از سوی اسامه النجیفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، محمد الصیهود نماینده وابسته به ائتلاف دولت قانون گفت: اسامه النجیفی در دوره ریاست مجلس سابق بسیاری از قوانین را معطل گذاشت و هم اکنون قصد دارد با معرفی خود برای پست معاون دومی رئیس جمهوری همان نقش را ایفا کند.

وی افزود: گروههای سیاسی نباید به اسامه النجیفی پست کلیدی بدهند زیرا وی شریک واقعی روند سیاسی نیست و هیچ آمادگی برای حمایت از کشور ندارد.

الصیهود بیان کرد: النجیفی قصد دارد به نقش خنثی کننده خود در داخل نهاد ریاست جمهوری بپردازد و احکام اعدامها علیه تروریست ها را خنثی کند.

شایان ذکر است که ائتلاف نیروهای ملی روز یکشنبه 20 جولای2014 اسامه النجیفی را برای سمت معاون رئیس جمهوری عراق معرفی کردند و النجیفی تنها نامزد تصدی این سمت است.