دخالت آمریکا در روند انتخابات افغانستان

آسیا اقیانوسیه

سفیر آمریکا در کابل خواستار حل اختلافات بر سر بررسی آرا از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که جیمز کنگهم سفیر آمریکا در کابل از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌ خواهد تا دست از اختلاف بر سر بررسی آرا بردارند.

رئیس ناظران اتحادیه اروپا نیز از تیم‌ های انتخاباتی نامزدهای دور دوم انتخابات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست تا یک روش کاری مشخص را برای بازرسی آرا نهایی کنند.

بر این اساس ناظران اتحادیه اروپا در هفته های آتی برای نظارت بر بررسی آرای انتخابات دور دوم افغانستان به  ۲۴۲ نفر می رسد و در صورت مشاهده هرگونه تخطی در روند بررسی آرا آن را ثبت و به مقامات مسئول گزارش خواهند داد.