افغانستان عملیات پاکستان در وزیرستان را غیرقابل قبول خواند

آسیا اقیانوسیه

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان عملیات پاکستان در وزیرستان شمالی را غیرقابل قبول خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، احمد شکیب مستغنی روز گذشته در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که عملیات پاکستان در وزیرستان شمالی با هدف سرکوب طالبان قابل قبول نیست.

وی افزود ارتش پاکستان تنها طالبان پاکستان را مورد هدف قرار داده و در مورد شبکه حقانی تاکنون گام مشخصی برنداشته و به هیچ کدام از اعضای این گروه آسیبی وارد نشده است.

مستغنی تاکید کرد که بر اساس گزارش نهادهای امنیتی، شبکه حقانی با همکاری سازمان اطلاعاتی پاکستان حمله به پکتیکا را سازمان دهی کرده بود.