نعمتي در جمع خبرنگاران:

عمده موارد اختلافی با 1+5 در مورد ظرفیت غنی‌سازی است/توضيحات ظريف قانع كننده بود