سخنران ثابت نشست های دلواپسی: هرکس دلواپس نیست در مسیر رهبری نیست

روزنامه اعتماد به نقل از ناصرنوبری سفیراسبق ایران در مسکو و پای ثابت نشست های دلواپسی و مخالف تیم مذاکره کننده هسته ای نوشت:

 

سخنراني اخير رهبري از ابتدا تا انتها دلواپسي ايشان از شرايط بود كه مبادا سياست تطميع و تهديد دشمن شما را فريب دهد و دچار اشتباه محاسباتي شويد. كساني كه مثل رهبرمان دلواپس نيستند و ادعاي دلارامي دارند در مسير رهبري نيستند. سهل‌انگاري در موضوع هسته‌يي از 12 سال پيش شروع شد. تيم مذاكره‌كننده وقت به دليل عدم مديريت صحيح از يك گلوله برف، بهمني ساختند كه امروز گريبانگيرمان شده است. بعد از روي كار آمدن دولت روحاني استراتژي اعتمادسازي مجددا شروع شد و اهرم فشار اصلي را همان اول داديم و الان از درون خط قرمز ما امتياز مي‌خواهند. الان دلواپس بن‌بست و شكست مذاكرات هستيم. ظريف هفت ماه پيش گفت كل تحريم‌ها ظرف يك سال برداشته مي‌شود اما الان صحبت از 10 و 20 سال مي‌شود. پاي حرفي كه زديد بايستيد. طولاني شدن مذاكرات به ضرر ماست و مي‌خواهند ما راخسته كنند كه از خط قرمزهاي‌مان كوتاه بياييم.

 

17302

 

کد N404794