صادق خرازی: اشتباهات اصلاح طلبان درسالهای گذشته یکی از دوره های تلخ رادرتاریخ ایران رقم زد

صادق خرازی به روزنامه آرمان گفت:

* اصول اصلاح‌طلبی مشخص و روشن است. هویت اصلاح‌طلبی ما تغییری نکرده است. آنچه باید تغییر کند، روندهای سوءتفاهم‌آفرین گذشته است. آنچه باید تغییر کند، حب و بغض‌های شخصی گذشته است. وگرنه راه ما مشخص است. هدف ما مشخص است. مسیر ما روشن است. از پوست‌اندازی نترسیم بلکه به ثمربخشی و کارآمدی آینده اصلاحات بیندیشیم.

17302

کد N404793