تحلیل یک روزنامه در باره امکان ابطال300هزار رای روحانی و فراهم کردن زمینه رئبس جمهورشدن نامزد دیگر

روزنامه وطن امروز نوشت:

اگر بنای تقلب در انتخابات در دستور کار نظام جمهوری اسلامی بود، وزارت کشور دولت دهم می‌توانست با نخواندن کمتر از 300 هزار رای آقای روحانی، انتخابات را به دور دوم کشانده و در عمل بستر ساز رئیس‌جمهور شدن فردی غیر ‌از ایشان شود اما پاسداری از تک تک آرای مردم و خواندن و اعلام کردن آنها باعث شد تا بسیاری از مردمی که به خاطر تبلیغات دروغین و اطلاعات نادرست؛ تحت تاثیر فتنه‌گران در سال 88 قرار گرفته بودند، به امانتداری جمهوری اسلامی در انتخابات پی برده و متوجه ظلم بزرگ فتنه‌گران در سال 88 در حق نظام شوند.

 

17302

کد N404792