شورای مشورتی اصلاح طلبان قم:

افراطیون، اقدامات اصلاحی خاتمی را در تضاد با منافع خود می‌بینند

سیاست داخلی

به زعم ما، شخصیت سید محمد خاتمی به این دلیل روشن مورد توهین و افترا قرار می گرفته ومی گیرد که وی در طول تاریخ حیات سیاسی خود با توجه به ریشه دار بودن در نظام و علیرغم متفاوت اندیشیدن ذره ای از مسیروچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را فراتر نگذاشته است، و البته روش های فرا قانونی راهرگز توصیه نکرده است. واین موضوع یعنی ایشان با رعایت چارچوب ها و خطوط قرمز کنش های اصلاح طلبانه را توصیه کرده است که البته به مذاق بسیاری خوش نیامده است. و اگر محبوبیت روز افزون ایشان در بین مردم را هم لحاظ نماییم توسل به تخریب شخصیت در دستور کار کسانی که حرکت ها ی اصلاحی ایشان در تضاد با منافع شان است قرار می گیرد.

شورای مشورتی اصلاح طلبان قم، با انتقاد از درخواست عده ای از نمایندگان تندرو مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوع التصویری و ممنوع البیانی حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی، بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل بیانیه شورای مشورتی اصلاح طلبان قم در حمایت از حجت السلام و المسلمین سید محمد خاتمی به شرح ذیل است:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِی الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ  "26: سوره آل عمران آیه" بگو: بار خدایا، تویى كه فرمانفرمایى، هر آن كس را كه خواهى، فرمانروایى بخشى و از هر كه خواهى، فرمانروایى را باز ستانى و هر كه را خواهى، عزت بخشى و هر كه را خواهى، خوار گردانى همه خوبیها به دست توست، و تو بر هر چیز توانایى.

اصلاحات واصلاح طلبی در طول تاریخ جمهوری اسلامی به عنوان یک راه روشن ومشخص والبته کارآمد در نحوه اداره حکومت بوده است و در فراز ونشیب‌های سیاسی حضور اصلاح طلبان همواره مشهود بوده است. بسیاری از بزرگان وصاحب نظران این جریان و منش سیاسی از دوران رژیم ستم شاهی و طاغوت همواره یار و همراه حضرت امام خمینی (ره) و بعد از آن نیز در جای جای این نظام در مناصب انتصابی و انتخابی کلان کشور حضور پررنگ و کارآمد داشته اند.

آن چه که مهم و بدیهی به نظر می رسد آن است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور همزمان دو جریان فکری وگفتمان اصول گرایی واصلاح طلبی در مناصب اجرایی، تقنینی وقضایی در اداره کشور علیرغم اختلاف های موجود به دلیل موهبت نقد وانتقاد در عملکرد نسبت به یکدیگر باعث پیشبرد بهتر و عالی تر ومدبرانه تر نظام گردیده است. و در هربرهه ای حذف کامل یکی از این دو جریان فکری و یا برهم خوردن تعادل بین آن ها مطرح بوده است، علاوه بر دمیده شدن روح نا امیدی در بین مردم حامی آن جریان فکری، و ضربه به وحدت وانسجام ملی، مسیر مطمئن و روبه پیشرفت نظام نیز به انحراف رفته است. آن چه که در سال های گذشته و دردولت های نهم ودهم بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام گذشت که منجر به تخطئه خدمتگزاران و بسیاری از بزرگان نظام گردید وآسیب های جدی بر وحدت ملی و حتی دینی مردم وارد ساخت، غلبه کامل یک جریان فکری جدید که با حمایت جریان اصول گرایی ابتدا به حذف کامل جریان اصلاح طلبی وسپس در صدد حذف جریان اصول گرایی بر آمد که روح نا امیدی و یاس را در میان مردمان تزریق کرد واین موضوع، شاهدی بر این مدعاست. بی شک انتخاب گفتمان اعتدال در سال گذشته از سوی مردم فهیم ایران نیز نشانه هوشمندی و توجه دادن کارگزاران و خدمتگزاران در همه قوا به سوی نفی افراط وتفریط بود.

متاسفانه از میراث های زیان بار دوران اشاره شده که هنوز رسوب آن نیز به چشم می خورد، نادیده انگاشتن اخلاق سیاسی وسیاست اخلاقی است. سکه رایج شدن دروغ وتهمت و غیبت، تزویر وریا و هتک حرمت افراد وترور شخصیت با بهره مندی ازاین سیاست که هدف ولو مقدس توجیه گر وسیله برای نیل به آن است، باعث گردید تا از یک سو بخشی از مردم نسبت به خدمت گزاران ومسوولین گذشته وحتی حال خود بدبین گشته و روح نا امیدی در آن ها دمیده گردید و از سوی دیگر وسیله مناسبی برای کسب منافع گسترده و عظیم اقتصادی از طریق رانت ها و سوء استفاده از بیت المال گردید که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذی می خواهد.

در میان شخصیت های کارآمد نظام که بویژه در طول سالیان گذشته مورد جفا و بی مهری قرار گرفتند و از تاکتیک ترور شخصیت در جهت توهین وهتک حرمت ایشان استفاده شد نام حجت السلام سید محمد خاتمی در کنار شهید مظلوم آیت الله بهشتی و آیت الله هاشمی رفسنجانی بیش از همه به چشم می خورد. به همین دلیل و درجهت حمایت از شخصیت بی بدیل حجت السلام والمسلمین سید محمد خاتمی شورای مشورتی اصلاح طلبان استان قم دیدگاه تحلیلی وحمایتی خود را به شرح ذیل بیان می دارد.

1- یک جریان فکری خاص که از سال های گذشته و در دولت های نهم ودهم شکل گرفت، تخریب شخصیت ایشان را در دستور کار خویش قرار داده و با بهره مندی از همه نوع رسانه دیداری، نوشتاری وشنیداری از سال 1384 تا کنون این تاکتیک روانی را اجرا نموده است. به نظر می رسد علت اصلی تخریب ایشان دقیقا نقطه قوت ایشان در مقابل هجمه گران باشد.

به زعم ما، شخصیت سید محمد خاتمی به این دلیل روشن مورد توهین و افترا قرار می گرفته و می گیرد که وی در طول تاریخ حیات سیاسی خود با توجه به ریشه دار بودن در نظام و علیرغم متفاوت اندیشیدن ذره ای از مسیر و چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پا را فراتر نگذاشته است، و البته روش های فرا قانونی را هرگز توصیه نکرده است. و این موضوع یعنی ایشان با رعایت چارچوب ها و خطوط قرمز کنش های اصلاح طلبانه را توصیه کرده است که البته به مذاق بسیاری خوش نیامده است. و اگر محبوبیت روز افزون ایشان در بین مردم را هم لحاظ نماییم توسل به تخریب شخصیت در دستور کار کسانی که حرکت ها ی اصلاحی ایشان در تضاد با منافع شان است قرار می گیرد.

2-توجه ویژه ایشان به اخلاق سیاسی و رعایت این منش در تمامی رفتارها و گفتارهای ایشان که از فلسفه خاص فکری اعتقادی شان نشات می گیرد سبب نهادینه شدن این رفتار وتسری آن در بین اقشار جامعه شدکه اگر به این موضوع عملکرد درخشان وقابل تامل ایشان را در دوران دولت اصلاحات و پاک دستی مدیران عالی اجرایی اصلاح طلب – یعنی همان موضوعی که در سالیان گذشته کمتر دیده شد- را اضافه کنیم، باعث رشد چشمگیر محبوبیت ومقبولیت ایشان در بین مردم گردید. نمونه این رشد چشمگیر محبوبیت نیز در دعوت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته برای رای به گزینه اعتدال وامید بود. در چنین شرایطی کسانی که هنوز در فضای افراط وتند روی دولت گذشته تنفس می کنند و نسیم اعتدال را حس نکرده اند، برای انتخابات ها ی آینده سایه سنگین سیاستمدار اخلاق محور وپاکی را می بینند که منافع حزبی، گروهی ویا حتی شخصی آن ها را به خطر خواهد انداخت و باز هم از همان تاکتیک نخ نما شده استفاده می کنند. حافظه تاریخی زود گذر این دوستان به این نکته مهم توجه ندارد که پس از اجماع کوچکی که در سال های گذشته در مجلس شورای اسلامی ویا حتی رسانه های مختلف با تلاش بسیار برای توهین وشعار علیه شخص سید محمد خاتمی شکل دادند وبه خیال خویش با بزرگنمایی بازوی رسانه ای روزنامه ای خویش، تمام همت و توان را برای مهجوریت ایشان انجام دادند، مردم فهیم ایران دعوت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت السلام والسلمین سید محمد خاتمی در رای دادن به حجت السلام والسلمین دکتر حسن روحانی را لبیک گفتند و شخص آقای روحانی نیز در اولین پیام پس از ریاست جمهوری خویش این موضوع مهم ونقش آفرینی این دو بزرگوار را بیان کردند.

3- در شرایط امروزی جهان اسلام، وقتی بیرق های سیاه، سیاه دلان داعش در عراق بر آتش کینه مذهبی شیعه وسنی می دمد و با استفاده از ثروت سعود از جهالت متنسکین در جهت قدرت جهود منفعت کسب می کنند، وقتی درغزه وفلسطین این پاره تن جهان اسلام کودکان و مردمان در خون غوطه ور می شوند وقربانی خیانت وسکوت مدعیان حقوق بشر در جهان می شوند. وبسیاری نظاره گر این نسل کشی آشکار هستند ونه تنها دم نمی زنند که کف می زنند؛ وقتی در هر نقطه جهان اسلام آتشی از تفرقه وکینه دیده می شود که در حال شعله ور شدن است، چرا از شخصیت های موجه بین المللی که در ایران اسلامی اصلاح طلب ودر جهان شهره به نفوذ بیان صلح طلبی هستند نباید استفاده کنیم؟ چرا از گفتگو های سازنده وتشکیل مجامع جهانی در جهت مقابله با این خشونت های خانمان سوز و استفاده از انسان های آزاد منش آزاد اندیش نباید بهره بجوییم؟ جهان صلح طلب به دنبال مبدع گفتگوی تمدن ها می گردد تا به مددش در جهت صلح و آرامش حرکت کند و ما در این جا در کنار هم می نشینیم و تلاش در جهت ممنوع البیانی وممنوع التصویری وی می دهیم. به کجا می روید دوستان و عزیزان ما درمجلس شورای اسلامی؟ آیا تلاش های صلح طلبانه ایشان در سال های گذشته در سطح بین الملل مسبوق به سابقه نیست؟ آیا استفاده ازاین راه و روش و استفاده از ظرفیت و پتانسیل ایشان و شخصیت موجه و کاریزمایی صلح اندیش جهانی ایشان در کنار همه روش های دیگری که در مقابله با این پدیده شوم به کار می گیریم روشی مناسب تر نمی باشد؟

4-ازکسانی که خواستار ممنوع البیانی و محدودیت ها و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق شهروندی شخص سید محمد خاتمی شده اند می پرسیم هم چنانکه از دیگرانی که نیز بی پروا در سالیان گذشته بر شخصیت ایشان تاختند و توهین وتهمت های بسیاری به ایشان نسبت دادند، پرسیدیم، شما دوستانی که بعضا اهل علم وفضل نیز هستید آیا نشنیده اید ویا نخوانده اید که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در كتاب اصول كافی جلد چهارم در باب ایمان و كفر سخنان تأمّل برانگیزی بدین مضمون نقل شده است كه مفضل بن عمر گوید: حضرت صادق(ع) به من فرمود: هر كسی كه به زیان مؤمنی مطلبی را بگوید و قصدش آشكار نمودن عیب او و ریختن آبرویش باشد كه از چشم مردم بیافتد خداوند تبارك و تعالی او را از دوستی خود به دوستی شیطان براند و شیطان هم او را نپذیرد..

این جاست که حلقه گمشده سیاست امروز یعنی اخلاق و نبود آن که کاملا به چشم می خورد.

امروز برخی تلاش بر ممنوع البیانی خاتمی و یا ممنوع التصویری ایشان می کنند، امروز برخی با توهین و هتک حرمت، تهمت و دروغ گویی علیه شخصیت سید محمد خاتمی فریاد می زنند و ایشان را در مقابل نظام می دانند؛ بهترین پاسخ را صحبت های مقام معظم رهبری در آخرین روز کاری دولت ایشان یعنی در تاریخ 1384/5/10 دورانی که دیگر رییس جمهور هم نبوده است در دیدار با ایشان و کارگزاران شان دانستیم، باشد که عبرت گیریم.

«لازم است از شخص جناب آقای خاتمی هم صمیمانه تشكر كنم. این را به شما دوستان بگویم، به خود ایشان هم شاید بارها گفته‌ام؛ در طول هشت سالی كه ما با ایشان به طور مستمر ومداوم در ارتباط بودیم، رفاقت و صمیمیت ما با ایشان روز افزون بوده؛ خدا را شكر. الان پیوند عاطفی و محبت‌آمیزی كه بین بنده و آقای خاتمی هست، از آن چه در هشت سال پیش بوده، بمراتب مستحكم‌تر است؛ و این ناشی از خصوصیاتی است كه من در این مدّت در ایشان حس كردم. تدیّن و پایبندی و نجابت و روحیه‌ی نجیب ذاتی ایشان واقعاً جزو امتیازات و خصال برجسته‌ ایشان است. ایشان در این مدت تلاش متراكمی انجام دادند؛ ما شاهد بودیم و می‌دیدیم، در مقاطع زمانی مختلف، كشور و دولت و مسؤولان با حوادثی مواجه شدند و ایشان در یكی از حساس‌ترین مراكز این مواجهه قرار داشتند و صبر و تحمّل كردند؛ ان شاء الله خدای متعال اجر این صبر و تحمل را خواهد داد. در میان خصوصیّات ایشان، اگر من بخواهم روی یكی از آن‌ها تكیّه كنم، این است كه ایشان در همه‌ی این مدّت، دشمنانی را كه كمین كرده و خیز برداشته بودند نا امید كردند. خیلی‌ها از سال 76 از اول تشكیل دولت می‌خواستند آقای خاتمی را در موضع مقابله و مواجهه‌ی با نظام قرار دهند؛ خیلی هم تلاش كردند؛ ما شاهد بودیم البته ریشه و مبنا و سلسله جنبان این تلاش‌ها در بیرون از مرز‌هاست؛ منتها كسانی هم متأسفانه همان انگیزه‌های فاسد و پلید را در داخل انعكاس می‌دادند، خیلی تلاش كردند، امّا آقای خاتمی حقیقتاً مقاومت كردند..... من همیشه در این مدت شماها را دعا كرده‌ام. آقای خاتمی را حداقل در هر شبانه روز یك بار دعا كرده‌ام؛ یعنی در تمام این مدت شاید هیچ شب و روزی نبوده كه من شخص ایشان را دعا نكنم»

شورای مشورتی اصلاح طلبان قم ضمن حمایت مجدد خود از شخص حجت السلام والمسلمین سید محمد خاتمی بیان می دارد که بسیار مایه تاسف است که در جمهوری اسلامی که رهبر و بنیان گذار فقیدش روزگاری خواستار کرسی های آزاد اندیشی و آزادی بیان برای مخالفان حکومت وحتی کمونیست ها را داشت، امروز می شنویم از مجلسی که شایسته است به فرموده آن پیر سفر کرده در راس امور باشد کسانی خواستار ممنوع البیان شدن به تعبیر امام عزیزمان فرزند ((فاضل، با تقوا و متعهد))ایشان را داشته باشند. به امید روزی که روح اخلاق و امید باز هم برآسمان سیاست مان به پرواز آید.

خیال روی تو در هر طریق همره ماست/ نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند / جمال چهره تو حجت موجه ماست

24 تیر ماه 1393 شورای مشورتی اصلاح طلبان قم

 

کد N404358