فیاضی درواکنش به عدم توازن جنسیتی در پرسنل آموزش و پرورش:

بازار کار زنان در آینده محدود می‌شود

مجلس

در حال حاضر آموزش و پرورش به خصوص آموزش و پرورش شهر تهران بیشتر با عدم تعادل جنسیتی پرسنل مواجه است به این معنی که به حد نیازش نیروی مرد ندارد اما در مقابل بیش از حد نیاز خود نیروی زن دارد.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این که اکثریت پرسنل آموزش و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند،گفت: این مسئله باعث می‌شود که بازار کار آینده در آموزش و پرورش برای خانم‌ها محدودتر شود.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص عدم تعادل جنسیتی در پرسنل آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش به خصوص آموزش و پرورش شهر تهران بیشتر با عدم تعادل جنسیتی پرسنل مواجه است به این معنی که به حد نیازش نیروی مرد ندارد اما در مقابل بیش از حد نیاز خود نیروی زن دارد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور شد: به طور کلی در آموزش و پرورش به دلیل برخی ملاحظاتی که وجود دارد معلم‌های زن در دبیرستان‌های پسرانه حضور نمی‌یابند و در مدارس دخترانه نیز نیروی مرد کمتر به کار گرفته می‌شود. اما به طور کلی اکثریت پرسنل آموزش و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند.

وی گفت: بر اساس آخرین آماری که ما از آن مطلع هستیم حدود هفتاد درصد معلمان را زنان تشکیل می‌دهند که بسیار بیشتر از نیاز آموزش و پرورش است و این باعث می‌شود که بازار کار آینده در آموزش و پرورش برای خانم‌ها محدودتر شود.

فیاضی با بیان این که برای ایجاد تعادل جنسیتی میان پرسنل آموزش و پروش لازم است در گزینش نیروهای جدید از آقایان بیشتر استفاده شود، ابراز داشت: این موضوع در مناطق مختلف متفاوت است چرا که در برخی مناطق تعداد مردان بیشتر از زنان و این تعادل جنسیتی را باید در داخل آموزش و پرورش تدبیر کرد.

کد N404357