کناره گیری رهبر حزب تندرو و ضد اسلامی ˈملی انگلیسˈ

حزب ملی انگلیس,رهبر

لندن - ایرنا - حزب ملی انگلیس که از احزاب دست راستی و ضد اسلامی شناخته می شود دوشنبه شب اعلام کرد که ˈ نیک گریفین ˈ از رهبری این حزب تندرو کناره گرفته است.

گزارش منتشر شده از سوی حزب ملی انگلیس حاکی است که ˈ آدام والکرˈ جانشین ˈنیک گریفینˈ 55 ساله شده است .

براساس این گزارش، کناره گیریˈ گریفینˈ که از سال 1999 میلادی رهبری این حزب تندرو برعهده دارد روز شنبه گذشته و در جریان نشست کمیته اجرایی این حزب صورت گرفته است.

گریفین که در انتخابات پارلمان اروپا در ماه می گذشته ، نتوانست بار دیگر به این پارلمان راه پیدا کند، دوشنبه شب گفت کناره گیری اش براساس یک تصمیم صرفا شخصی بوده است.

حزب ملی انگلیس که در سال 1982 میلادی و بدنبال بروز شکاف در حزب تندرو و دست راستی ˈجبهه ملی ˈ پایه گذاری شده ، در سال های اخیر با شکست های جدی در انتخابات پارلمانی ، شوراها و نیز انتخابات پارلمان اروپا مواجه بوده است.

این حزب مخالف ساخت مساجد جدید در انگلیس بوده و از مخالفان ذبح اسلامی در این کشور اروپایی که دارای اقلیت قدرتمند مسلمان می باشد، شمرده می شود.

حزب ملی انگلیس همانند حزب دست راستی ˈیو کیپˈ که در انتخابات اخیر پارلمان اروپا توانسته است نتایج خیره کننده ای را بدست آورد، ازسیاست های ضد مهاجرتی حمایت به عمل می آورد.

1552
کد N404347