وزیر خارجه انگلیس خواستار خروج کشورش از اتحادیه اروپا شد

آمریکا اروپا

وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد در صورتیکه شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا نغییر نکند این کشور از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلیپ هاموند وزیر خارجه جدید انگلیس بر مواضع قبلی خود درباره عضویت کشورش در اتحادیه اروپا تاکید کرد.

وی گفت: در صورتی که اتحادیه اروپا با شرایط جدید عضویت انگلیس موافقت نکند، وی ترجیح می دهد انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود.

وزیر خارجه انگلیس افزود: در صورتی که نحوه اداره اتحادیه اروپا و توازن شایستگی ها میان کشورهای عضو و اتحادیه اروپا هیچ تغییری نکند، اروپا برای آینده انگلیس نفعی نخواهد داشت.

وی همچنین بر رفع چالش همزیستی کشورهای عضو منطقه یورو با کشورهای غیر عضو تاکید کرد.

فلیپ هاموند هفته گذشته بعد از کناره گیری ویلیام هیگ سکان وزارت خارجه انگلیس را به دست گرفت.