دادستان اسپانیایی :29 اسپانیایی در حال جنگ در سوریه هستند

اسپانیا,جهادگرایایی

مادرید - ایرنا - دادستان اسپانیایی متخصص در تروریسم بین المللی به نقل از کارشناسان در تروریسم جهادگرایانه گفت که تابحال 29 اسپانیایی که درحال جنگ در سوریه هستند را شناسایی کردند هرچند که تعداد اسپانیایی ها می تواند بیشتر باشد.

به گزارش ایرنا ، ˈدولورس دلگادوˈ در صحبت با خبرگزاری افه ادامه داد :درهرحال، تخمین ها در مورد شمار جنگ جویان در این منطقه و بسته به منبع ، متفاوت و متنوع هستند.

به گفته دادستان ، به نظر می رسد که در سوریه ، شمار جنگ جویان خارجی اروپایی ، 18 درصد مجموع دو هزار نفری که در آنجا می جنگند را تشکیل می دهند و بیشتر آنها فرانسوی هستند و پس از فرانسوی ها ،جنگ جویان انگلیس ، آلمان ، بلژیک ، هلند و سپس اسپانیا هستند که در جنگ سوریه حضور دارند.

دلگادو افزود:بطور مثال در فرانسه منابع رسمی حاکی ازآن هستندکه در حال حاضر 63 جنگ جو فرانسوی در حال نبرد در سوریه هستند و منابع دیگری شمار این افراد را تا 461 نفر اعلام کرده ا ند.

وی تصریح کرد:بنابر منابع رسمی و تحقیقات ویژه ، 29 نفر اسپانیایی در سوریه حضور دارند و مطمئن هستیم که این افراد در حال نبرد در این کشور هستند .

دادستان اسپانیایی ادامه داد:این افراد، جوانان مسلمان با ریشه اسپانیایی نسل دوم یا سوم و یا با اقامت قانونی در اسپانیا هستند که بیشتر افراط گرایی آنها در نوجوانی صورت می گیرد .

این دادستان اشاره کرد که اثبات شده که 80 درصد اروپایی هایی که به سوریه می روند ، داعش را انتخاب می کنند و راه های ورود آنها ، عمدتا از ترکیه ، بلغارستان ، یونان و تونس است .

دلگادو خاطرنشان کرد که قبل از جنگ سوریه ، عراق یکی از مقاصد اصلی جهادگرایان بود جایی که اقدامات آنها بیشتر ، انجام جهاد از طریق عملیات های انتحاری و شهادت در جنگ بود .

وی توضیح داد:در سوریه،جنگ بیشتر و آمادگی نظامی بیشتری وجود دارد .لزوما بمب گذاری های انتحاری نیستند بلکه بیشتر تیرباران های مستقیم هستند به طوری که در سوریه بر خلاف عراق ، نبرد ها از نوع چریکی شهری است که منجر به دستگیری افراد و تیرباران آنها می شود .

دادستان اسپانیایی افزود :این تروریست ها ، بیشتر با آن چیزی که از آدم ربایی ها و درخواست های مالی به دست می آورند ، زندگی می کنند .

دلگادو گفت :دیگر منشأ جهادگرایی مالی است هرچند که در آنجا بر اساس تحقیقات ، تنها سه اسپانیایی در حال جنگ هستند هرچند که محققان همچنین مشاهده کرده ا ند که جهادگرایانی که مالی را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند در حال کاهش است .

وی در تشریح دلایل این کاهش افزود :منطقه سوریه برای جهادگرایان جذاب تر است زیرا سوریه منطقه صحرایی یا کویری نیست و سفرها به این کشور راحت تر و ارزان تر هستند به طوری که جهادگرایان برای رسیدن به سوریه سختی کمتری را نسبت به مالی تجربه می کنند .

اروپام **1234**1547
کد N404215