حزب جمهوری خلق ترکیه:

اسنادی دال بر کمکهای ترکیه به گروه تروریستی داعش در دست است

آمریکا اروپا

یکی از مدیران ارشد حزب جمهوری خلق ترکیه اعلام کرد کامیونهایی در حال حمل سلاح از ترکیه برای گروه تروریستی داعش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی،"بولنت تزجان"معاون حزب جمهوری خلق ترکیه گفت اسنادی در دست است که کامیونهایی که از ترکیه به سوریه می روند برای گروه تروریستی داعش سلاح و مهمات حمل می کنند.

وی این اظهارات را در کنفرانسی مطبوعاتی در پارلمان ترکیه بیان داشت.

این مقام حزب جمهوری خلق گفت اسنادی داریم که به این کار شهادت می دهند. وی یکی از اسناد خود را شهادت عزیز تاکچی دادستان مسئول تحقیق درباره کامیونها اعلام کرد.

به گفته وی، عزیز تاکچی بدون هیچگونه مماشاتی در این خصوص شهادت می دهد.

وی افزود تصاویر تمام این ادعاها که در این کامیونها سلاح و مهمات حمل می شده اند موجود است.