هیات وزیران موافقت کرد:

اختصاص سی میلیارد ریال برای بازسازی تاسیسات زیربنایی استان خراسان رضوی

دولت

هیات وزیران با اختصاص سی میلیارد ریال به خراسان رضوی موافقت کرد تا برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در استان هزینه شود.

هیات وزیران با اختصاص سی میلیارد ریال به خراسان رضوی موافقت کرد تا برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در استان هزینه شود.

به گزارش ایلنا،،هیات وزیران درجلسه 18 /4/ 1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ سی میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استان خراسان رضوی قرارگیرد تا برابر قوانین مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ 24 /4/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N404180