مجلس علیا هند کشتار مردم غزه را محکوم کرد

هند,غزه 93

دهلی نو - ایرنا - احزاب مخالف درمجلس علیای هند (راجیا سابا) روز دوشنبه حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم و بر ضرورت تصویب قطعنامه ای در تقبیح آنها اصرار کردند.

به گزارش ایرنا، احزاب مخالف درجریان بحثی با موضوع غزه، همچنین از دولت هند خواستند که همه خریدهای نظامی خود را از رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق در آورد.

نمایندگان راجیا سابا همچنین از دولت هند خواستند که نگرانی خود را نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به غزه در سازمان ملل مطرح کند.

ˈغلام نبی آزادˈ رهبر مخالفان در راجیا سابا بحث را در این مجلس در مورد حملات بی سابقه رژیم صهیونیستی به غزه و ساحل غربی آغاز کرد و دولت هند را بخاطر تاخیر در مطرح شدن موضوع غزه در مجلس به باد انتقاد گرفت.

وی پرسید که آیا هند سیاست خود را در قبال فلسطین تغییر داده است؟

این رهبر سیاسی ، دولت هند را به یک ˈ تماشاگر محضˈ در قبال قتل عام درفلسطین متهم کرد و گفت: من از دولت هند، احزاب مخالف و یک میلیارد و 240 میلیون نفر جمعیت هند درخواست می کنم که ازمردم فلسطین حمایت کنند.

وی همچنین خواستار آن شد که قطعنامه ای علیه رژیم صهیونیستی و ضرورت توقف کشتار مردم فلسطین در مجلس علیا هند تصویب شود.

آزاد تصریح کرد: یک درخواست جمعی باید مطرح شود. دولت باید موقعیت هندوستان را درک کند. کل اعضای مجلس باید حملات علیه مردم غزه را محکوم و قطعنامه ای را تصویب کنند.

این رهبر سیاسی هندی در همین حال قدرت های جهانی را به خاطر سکوت در برابر حملات بیرحمانه رژیم صهیونیستی به باد انتقاد گرفت و گفت: کشورهای قدرتمند جهان تنها خونریزی را در فلسطین جائیکه جنگ برای 15 روز گذشته ادامه داشته و زنان و کودکان بیگناه در جریان آن کشته می شوند، مشاهده می کنند.

وی با اشاره به اینکه سیاست هند همیشه حمایت از آرمان های فلسطین بوده، گفت: هند اکنون علیرغم ظهور به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان، هنوز هم به عنوان یک تماشاگر ساکت عمل می کند و تصمیم گیری در مورد ضرورت انجام بحثی در مورد تحولات غزه برای ما هفت روز طول کشید.

ˈسیتارام یچوری ˈ رهبر حزب کمونیست مارکسیست هند (سی.پی.آی.ام.) هند نیز قتل عام مردم فلسطین را محکوم کرد و خواستار توقف فوری همه خریدهای نظامی از رژیم صهیونیستی شد.

یچوری گفت که رژیم صهیونیستی بزرگترین صادرکننده سلاح ومهمات به هند است و این رژیم از سود حاصله از این محل در قتل عام مردم فلسطین استفاده می کند.

ˈام. مایتریانˈ از اعضای حزب ˈای.آی.ای.دی.ام.کی. ˈ گفت که حزب وی کشتار مردم بیگناه فلسطین را بشدت محکوم می کند و آماده حمایت از تصویب قعطنامه ای در تقبیح آن می باشد.

ˈشاراد یاداوˈ رهبر حزب جاناتادال متحد (جی.دی.یو) از موضع دولت هند انتقاد کرد و با اشاره به اینکه کشورش دارای منافع اقتصادی فراوانی در غرب آسیا می باشد گفت: انجام بحثی در مورد تحولات غزه نمی باید اینقدر به تاخیر می افتاد.

ˈرام گوپال یاداو ˈ از اعضای حزب سماجوادی (اس.پی.) و ˈبراجیش پاتهاک ˈ از حزب بهوجان سماج (بی.اس.پی.) نیز کشتار زنان و کودکان را درغزه محکوم کرده و خواستار توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به غزه شدند.

مجلس علیا هند (راجیا سابا) قبلا قرار بود که برای مدت یک ساعت و نیم درمورد تحولات غزه بحث کند ولی این زمان با توافق دولت و اعضای این مجلس به دو ساعت و نیم افزایش یافت.

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N404105