بیانیه شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه:

جهان اسلام در این شرایط تاریخی به تقویت جبهه موحدین همت گمارد

سایر حوزه ها

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضو در روز قدس تاکید کرده است که جهان اسلام در این شرایط حساس تاریخی، باید از رسالت بزرگ خود در جهت زدودن و رفع موانع فراوانی که بر سر راه اتحاد و یکپارچگی مسلمانان نهاده شده آگاه بوده و به تقویت جبهه موحدین و اسلام همت گمارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به مناسبت راهپیمایی روز قدس بیانیه ای صادر کرده است و ضمن هشدار دادن و آگاه نمودن مسلمین به وظیفه خطیر خود در عصر رویارویی تمدن ها و اسلام و کفر، مسلمانان و ملت شریف ایران را برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این روز بزرگ فرا خوانده است.

در این بیانیه آمده است: روز جهانی قدس بار دیگر فرا رسیدن و مساله قدس شریف و فلسطین به عنوان مهمترین دغدغه جهان اسلام همچنان نماد همبستگی و محور وحدت اسلامی در رویارویی با رژیم جعلی اسرائیل و سمبلی از مقابله مسلمانان و مستضعفان جهان با طرح های استکباری است.

در ادامه می خوانیم: جهان اسلام در این شرایط حساس تاریخی، باید از رسالت بزرگ خود در جهت زدودن و رفع موانع فراوانی که بر سر راه اتحاد و یکپارچگی مسلمانان نهاده شده آگاه بوده و به تقویت جبهه موحدین و اسلام همت گماشته و بهترین استفاده بهینه از فرصت های به دست آمده در عصر تکنولوژی رسانه ها و فراگیر شدن فرهنگها و مکتبها به عمل آورند.

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه تاکید دارد: تحولات جهان اسلام نشانگر این واقعیت است نه انقلاب اسلامی ایران نیرو و نشاط لازم را جهت به حرکت در آوردن میلیونها مسلمان در سراسر جهان نموده است و استکبار جهانی به جای درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی ایران امروز باید در جبهه های گوناگون فرهنگی، نظامی و سیاسی با مسلمانان به مبارزه برخیزد.

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ضمن هشدار دادن و آگاه نمودن مسلمین به وظیفه خطیر خود در عصر رویارویی تمدن ها و اسلام و کفر، مسلمانان و ملت شریف ایران را برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این روز بزرگ فرا می خواند و بر اهمیت بیش از پیش مراسم امسال تاکید می نماید چرا که رژیم صهیونیستی مردم بی دفاع غزه را آماج حملات غیرانسانی قرار داده و به نسل کشی می پردازد.

در پایان بیانیه آمده است: بی شک قدم های شما ملت غیور ایران اسلامی به همراه دیگر آزادی خواهان جهان شکست سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر خواهد بود.