استاد دانشگاه بیت الحم در گفتگو با مهر:

ضعف سازمان ملل در حل بحران غزه مشهود است/بحران‎های داخلی اعراب اجازه حمایت از غزه را نمی دهد