آژانس پایبندی ایران را به برنامه مشترک اقدام تایید کرد

هسته ای,برنامه مشترک اقدام

تهران-ایرنا- آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) در گزارش ماهانه خود تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در قبال توافق موقت شش ماهه با گروه پنج به علاوه یک عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، یکی از تعهدات ایران براساس توافق ژنو، رقیق کردن تقریبا 210 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم و یا تبدیل آن به اکسید در یک دوره شش ماهه بود که به اذعان گزارش جدید آژانس، این روند تکمیل شده است.

رویترز افزود: گزارش آژانس که نسخه ای از آن دیشب در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، نشان می دهد که ایران به مفاد توافق شش ماهه درباره غنی سازی که تحریم ها را در ازای توقف بخشی از برنامه هسته ای این کشور لغو می کند، پایبند بوده است.

مهلت توافق موسوم به برنامه اقدام مشترک قرار بود روز یکشنبه به پایان برسد اما به دنبال توافق دو طرف، تا 24 نوامبر ( 3 آذر ) تمدید شد.

آژانس در گزارش تازه خود همچنین بر دشوار بودن روند مذاکرات چهار ماه آینده تاکید کرده است.

رسانام**9158**2017
کد N403131