با تصمیم هیئت وزیران صورت گرفت:

اختصاص ۲۷۸ میلیارد ریال به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه چهارمحال بختیاری

دولت

بر اساس مصوبه دولت همچنین مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین ومقررات برای بازسازی در استان چهارمحال بختیاری هزینه شود.

هیئت وزیران با اختصاص ۲۷۸ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه چهارمحال بختیاری موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، با تصمیم هیئت وزیران مبلغ دویست و هفتاد و هشت میلیارد ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری چهارمحال بختیاری به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه استان با کارمزد 4درصد در مناطق روستایی و 5درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای پرداخت می‌شود.

برپایه این گزارش، هیئت وزیران در جلسه 18/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ دویست و هفتاد و هشت میلیارد ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری چهارمحال بختیاری به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه استان با کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای پرداخت شود.

بر این اساس طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی) بوده و بدهی احتمالی سنوات قبل آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

همچنین معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول واعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان ناشی از حوادث موضوع بند 1 را تضمین و تعهد می نماید تا هزینه های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی و منظور نماید و به شبکه بانکی پرداخت نماید این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات نخواهد بود.

بر اساس مصوبه دولت همچنین مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین ومقررات برای بازسازی در استان چهارمحال بختیاری هزینه شود.

همچنین مبلغ چهل میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل ماده 12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای بازسازی تاسیسات زیربنایی وسایر بخش های خسارت دیده در اختیار استان چهارمحال بختیاری قرار می گیرد تا برابر قوانین مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری چهارمحال بختیاری موظف شد گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده و پیشرفت و نحوه بازسازی را هر دو ماه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ 24/4/1393 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

میزان ارقام در اینجا قابل مشاهده است.

کد N402206