مسعود بارزانی:

عراق در مسیر مشارکت واقعی یا تجزیه پیش می رود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس اقلیم کردستان که از مدتها قبل در مسیر تجزیه حرکت می کند سرانجام عراق را تجزیه یا مشارکت واقعی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، مسعود بارزانی گفت: حق تعیین سرنوشت موضوع جدیدی نیست و حق طبیعی همه ملتهاست.شمارش معکوس در پارلمان کردستان آغاز شده است و گمان نمی کنم زمان زیادی نیاز داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه موضوع تعیین سرنوشت خللی در مشارکت کردها در روند سیاسی عراق ایجاد نمی کند افزود: ما ظرف ده سال گذشته با تمام توان به دنبال عراق جدید بودیم اما این تلاشها راه به جایی نبرد.عراق هم اکنون تقسیم شده است و ما مسئول آن نیستیم.

بارزانی اعلام کرد: اوضاع بحرانی است و با امید و آرزو نمی توان کاری از پیش برد.دو راه حل بیشتر وجود ندارد تجزیه یا مشارکت واقعی.اوضاع هرگز به سابق یعنی زمانی که فردی در بغداد تصمیم گیرنده اصلی بود و هرگونه که می خواست عمل می کرد برنمی گردد.اگر امکان مشارکت وجود داشته باشد ما آماده کمک هستیم و گرنه عراق روز به روز به تجزیه نزدیک تر می شود.