اختصاص 500 میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه سیل در استان مازندران

مصوبات 93

تهران- ایرنا- هیات وزیران با اختصاص پانصد میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه سیل در استان مازندران موافقت کرد.

بگزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیات وزیران درجلسه هیجدهم تیرماه به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد:مبلغ پانصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور( به نسبت مساوی) موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1393 به شرح جدول زیر برای اقدامات پیشگیرانه و مقابله با سیل در اختیار استان مازندران قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری موظف شد با ایجاد ردیف مستقل در لوایح بودجه سال های 1394 و1395 نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز مندرج در جدول این تصویب نامه تحت عنوانˈاقدامات پیشگیرنه ومقابله با سیل استان مازندران ˈ اقدام کند.

براساس این مصوبه دستگاههای اجرایی ذی ربط استان هم به منظور تسریع در روند اجرایی طرح های یادشده،موظف شدند با تامین اعتبار از محل منابع تملک دارایی سرمایه ای استانی خود،منابع مالی مربوط را تقویت کرده و برای ساماندهی ،دیواره سازی و لایروبی رودخانه های محدوده داخل شهر ها نیز با مشارکت شهرداری ها اقدام کنند.

همچنین مبلغ دویست وبیست ویک میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تامین هزینه های جابه جایی 221 واحد مسکونی واقع در حریم و بستر رودخانه ها در اختیار استانداری مازندران ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان)قرار می گیرد نا باهماهنگی استانداری نسبت به خرید واحد های مسکونی واقع درحریم و بستر رودخانه ها و آزاد سازی حریم یاد شده اقدام کند.

براساس مصوبه دولت استانداری مازندران موظف شد ضمن نظارت دقیق و رعایت اصول فنی در روند اجرای عملیات احداث ، بازسازی، بهسازی،ایمن سازی،و مقاوم سازی طرح های یادشده در برابر حوادث غیرمترقبه، گزارش عملکرداعتبارات یاد شده به همراه حجم عملیات و پیشرفت فیزیکی طرح را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ 24تیرماه از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد.

سیام*9254**1856
کد N402144