کاریکاتور روز/

روزهای خونین غزه؛ از سکوت اعراب تا موضع جالب بان‌ کی‌ مون!