• ۵بازدید

نخست وزیر عراق،حملات گروهˈداعشˈ علیه مسیحیان را محکوم کرد

وبگردی