عضو کمیسیون امنیت ملی: تیم مذاکره کننده هسته ای دقت زیادی در بیان مواضع اصولی ایران دارد

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,انرژی هسته ای

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: نقطه قوت تیم مذاکره کننده هسته ای این است که توانسته اند مواضع جمهوری اسلامی ایران را به صورت دقیق، شفاف و اصولی و بر اساس دیالوگی که دنیا بفهمد مطرح کند.

حجت الاسلام وحید احمدی درگفت وگو با خبرانلاین درخصوص مذاکرات هسته ای در دوره جدید با تاکید بر اینکه هدف مهم، دفاع از حقوق مسلم کشور در چارچوب معاهدات بین المللی است، تصریح کرد: هدف دیگر این است که افراد مختلفی که ترکیب 1+5 را چیده اند، هرکدام مواضع ایران را بشنوند و اگر چنانچه برخی از این افراد دنبال زیاده طلبی بودند، اجازه ندهیم اتفاق و انسجامی را علیه ما تشکیل دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که هدف نهایی و اصلی این است که موفق شویم تحریم های ظالمانه ای که علیه ما گذاشته اند را بشکنیم،خاطر نشان کرد:اساسا جمهوری اسلامی ایران آنچه برایش مهم بوده، این است که ضمن دفاع از حقوق خودش، درمقابل زیاده طلبی زیاده خواهان بایستد و هم به دنیا ثابت کند که ایران موضوعی برای مخفی کردن نداشته و ندارد و مواضعی که تا کنون علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده مواضع ظالمانه و قلدرمابانه بوده است.
نماینده مردم کنگاور،صحنه، هریسین،بیستون و دیور در مجلس شورای اسلامی گفت: دیگران علیه ایران تبلیغ می کردند که کشورما انحراف به سمت مسائل نظامی داشته و نه تنها این امر ثابت نشد بلکه رویکرد دروغینی که علیه ایران در این باب گرفته، روشن شده است. من فکر می کنم تاکنون تیم مذاکره کننده ما توفیقات نسبی در این زمینه داشته اند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص این که چه توانایی و نکات مثبتی در تیم مذاکره کننده در این دوره وجود دارد تصریح کرد:شرایط این دوره با دوره قبل متفاوت بود، درگذشته 1+5 اراده جدی برای حل مسائل با جمهوری اسلامی ایران نداشتند و در واقع آنها برای مذاکره کردن ونه برای حل مشکل و رفع معضلات مذاکره می کردند.
وی گفت: دراین دوره شرایط به نحو دیگری تعریف شده و اساسا شرایط حاکم بر منطقه و جهان و تحولاتی که در جهان به سرعت در حال شکل گیری است 1+5 را به این جمع بندی و به این نتیجه گیری رسانده که به نوعی رویکرد گذشته را در واقع ادامه ندهد زیرا از رویکردی که داشته نتیجه ای حاصل نشده هر چند هنوز هم گاهی به همان ابزار متوسل می شوند، مانند اینکه عنوان می شود گزینه های مختلف روی میز است یا اینکه کماکان با ابزارتحریم متوسل می شوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اما آن ها هم به این جمع بندی رسیده اند که بایستی بنشینند تا جمهوری اسلامی ایران در موقعیت و جایگاهی قرار گرفته که راهی برای برگشت ندارد و اینکه جمهوری اسلامی ایران از چنان اقتدار و جایگاهی برخوردار است که نمی توانند در معادلات بین المللی و منطقه ای او را نادیده بگیرند.

/2727

کد N402092