قائیدرحمت به ایلنا خبر داد:

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون گزینش معلمان در كمیسیون اجتماعی

مجلس

پس از بحث و بررسی فراوان طرح اصلاح قانون گزینش معلمان برای بررسی دقیق‌تر به کمیته ویژه‌ای فرستاده شد.

عضو كیسمیون اجتماعی از ادامه بررسی طرح اصلاح قانون گزینش معلمان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

عباس قائیدرحمت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه طرح الحاق یک تبصره به قانون گزینش معلمان را در دستور کار خود داشته‌اند. 

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی فراوان طرح برای بررسی دقیق‌تر به کمیته ویژه‌ای فرستاده شد.

نماینده درود و ازنا با بیان اینكه مقرر شد تا پیشنهادات ارائه شده در مورد طرح مذکور در این کمیته بررسی قرار گیرد، یادآور شد: قرار این طرح پس از بررسی دقیق‌تر برای رأی‌گیری به صحن کمیسیون ارائه شود.

کد N402054