رسانه آمریکایی:

آمریکا فشارها بر ایران را افزایش دهد

ایران در جهان

یک رسانه آمریکایی خواستار افزایش فشارهای آمریکا به ایران با هدف مجبور کردن ایران به توافق هسته ای مد نظر آمریکا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رسانه آمریکایی  یو اس ای تودی با اشاره به تمدید چهار ماهه مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 خواستار افزایش فشارهای آمریکا به ایران در این مدت با هدف مجبور کردن ایران به تن دادن به توافق هسته ای جامع مد نظر آمریکا شد.

نویسنده با اشاره به درخواست ایران برای افزایش سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم خود به جای کاهش آنها می نویسد این مسئله این هشدار را می دهد که پیشنهادهای آمریکا برای توافق هسته ای جامع نتوانسته است ایران را تشویق به یک مصالحه جامع هسته ای کند.

نویسنده معتقد است وقتی ایران قصد ندارد در این خصوص مصالحه کند، بنابراین تمدید زمان مذاکرات از سوی دولت اوباما کاری بیهوده است و آمریکا باید برای فشار وارد آوردن به ایران برای تن دادن به مصالحه هسته ای مد نظر آمریکا فشارهای غیرنظامی را بر ایران افزایش دهد.

نویسنده مدعی می شود آنچه که در دیپلماسی را با نشاندن ایران پای میز مذاکره باز کرد، فشار تحریم ها بود و اکنون نیز باید برای باز نگه داشتن در دیپلماسی و وادار کردن ایران به توافق هسته ای جامع مد نظر آمریکا باید تحریم ها افزایش یابد.

نویسنده معتقد است برای افزایش فشارها بر ایران، کاخ سفید باید با طرح سناتورهای افراطی کنگره برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران همکاری کند ، امری که همزمان با افزایش فشارها بر ایران موجب باز نگه داشته شدن در دیپلماسی نیز خواهد شد و به ایران این پیام را خواهد داد که در صورت مصالحه نکردن با تحریم های فلج کننده روبرو خواهد شد.